LYALUCKAN är en av marknadens stabilaste hunddörrar med bra täthet och ett gott skydd mot tuggskador. 

Ramarna i LYALUCKAN är försedda med gummilist och sluter helt tätt mot dörrbladet.

Denna sinnrika stängningsmekanism i kombination med gummilisten gör att LYALUCKAN är mycket dragfri, utan risk för igenfrysning.

 

Stenfors 7, 918 91 Sävar
Tel: 090 - 920 11
Mobil: 070 - 528 57 98

E-post: info@lyaluckan.se